Liên hệ

Công ty TNHH MTV TM DV Huỳnh Gia Hưng

Địa chị: Số 21, quốc lộ 91, Bình Hưng, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ

Điện thoại: 0937.867160 – 0939.505827

Email: hltu70@gmail.com